Cigrons Envasats

Originari de Lleó. Aquest cigró es distingeix de la resta pel seu gra esfèric amb un pic molt pronunciat, tenint com a característica la seva extraordinària melositat.

4 other products in the same category: